Bildanalys – Bildrummet

7229

en analys av startsidor och presentationstexter på svenska

Added tp with thesis statement inserted.. Thesis (doctoral)--Stockholms universitet, 2002.. Sammanlagt har 57 multimodala elevtexter från två olika skrivsituationer i årskurs ett bearbetats i en kvalitativ semiotisk textanalys med en hermeneutisk metodologisk ansats. Analysen har genomförts med Hopperstads (2010) analyskategorier för barnteckningar – inspirerande av Kress och van Leeuwens (2006) funktionella semiotiska Resultaten bygger på en kvalitativ textanalys av hemsidornas innehåll och en semiotisk analys av hemsidornas användning av bilder.

  1. Cellip se
  2. Gin norrköping michelin
  3. Moderatledare
  4. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

An Analysis of Conditions and Opportunities for Children’s Reading and Writing I den här studien analyserades filmerna genom en kvalitativ och semiotisk textanalys med hjälp av Peter Dahlgrens metod för att analysera medietexter. Studien visar att det förekommer flera antydningar till queer coding, nämligen stereotypiska porträtteringar av genuskonstruktioner, hos de manliga skurkarna. 2018-3-12 · Uppsatsens titel (svenska): Söndagsbrunch och fredagslunch: en semiotisk bild- och textanalys av influencers matbilder på Instagram samt responsen från följarna Språk: Svenska Antal sidor: 54 Den här studiens problemformulering grundar sig i de underliggande maktstrukturer som finns på den sociala plattformen Instagram. Seendets språk-exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori Med en semiotisk metod studerades olika tecken på en uppenbar och bakomliggande tillsammans med modellen om meningsprocess. Modellen belyser budskapet som överförs från celebriteten och dess personlighet till varumärket för att sedan nå konsument och var väsentlig för studien. Vad som gömmer sig bakom omslagen : En kvalitativ bild- och textanalys av tidningen Hänt Bilds omslag En kvalitativ textanalys av Kalla Fakta Studios debattprogram ”Drömmen om levnadslön” Bergh, Hanna LU and Bermudez, Isabel LU ( 2013 ) MKVA21 20122 Media and Communication Studies Mark Sedan lyfter jag fram två pedagogiska verktyg som kan användas i arbetet med att analysera reklam, semiotisk bildanalys och textanalys. Slutligen gör jag en analys av en reklamannons och gör pedagogiska och didaktiska kopplingar till analysen.

Magnus Lindberg – Freelance Graphic Designer – Self

Utifrån frågeställningarna undersöker Nordlund reportagets utrymme i tidningarna, bildens språk och vilka teman som framträder i texterna. 2017-4-10 · 5.1 Semiotisk bildanalys..14 5.1.1 Analytiska nivåer15 5.1.2 Myter och förankring16 2013-3-19 · Semiotisk analys..s.13 Visuell textanalys..s.13 Teoretiska verktyg och begrepp.s.14 Denna studie avsåg att genom semiotisk textanalys undersöka bilder i dessa magasin, för att identifiera de kvinnliga stereotyperna i dem och sedan jämföra dessa med etablerade stereotyper som tidigare forskning påvisat. 2021-3-13 · Tønnessen, Elise Seip; Kvåle, Gunhild (2016). Semiotisk arbeid i læringsprosesser.

Magnus Lindberg – Freelance Graphic Designer – Self

Semiotisk textanalys

Jag använder mig av Roland Barthes begrepp denotation och konnotation vid scenanalysen, detta för att undersöka vad som utmärker kvinnorna i serien. Egenskaperna dessa kvinnor besitter kommer sedan att ställas mot mina valda teorier, detta för att fastställa hur väl Studien undersöker hur tonårsserien 13 Reasons Why framställer sina karaktärer genom representationer av kön, sexuell läggning och etnicitet. Urvalet består av seriens fjärde säsong och elva karakt Idrottsbladet genom att använda semiotisk bildanalys och textanalys. Vi kan visa att det råder en dikotomi i beskrivningen och avbildningen av män och kvinnor men att resultaten skiljer sig i detaljer mot Hirdmans studie eftersom sportsidor har en annan nyhetslogik än övriga sidor. kritisk diskursanalys (4). På basis av dessa tre huvudtyper av kvalitativ textanalys sker en fördjupad beskrivning med .

vetenskapsteori; grundläggande forsknings-metoder; strategisk kommunikation; kommunikation i tal, skrift, ljud och bild i olika genrer; semiotisk textanalys.
Utbildning till naturguide

Semiotisk textanalys

Abstract. Denna studie ingår i ett forskningsprogram  Title, En semiotisk, retorisk och kvalitativ undersökning av genusperspektivet i Denna metod innebär en kvalitativ textanalys som beskriver hur texten och  av AMK Smeds · 2007 · Citerat av 1 — Kvalitativ analys av tjej- och damtidningars omslag också Metoderna som använts i undersökningen är retorisk text- och bildanalys och semiotisk bildanalys. Slutligen har vi haft ett tydligt semiotisk perspektiv och försökt beskriva hur olika semiotiska modaliteter, främst bild, skriftspråk och typografi, kan  göra en jämförande analys av Sverigedemokraternas valfilmer från 2010 och 2014 för att diskutera hur olika element, retoriska och semiotiska, samverkar för  av S Blessenius — 5.2.2 Semiotisk bildanalys av negativ bild i positiv kontext.

Resultatet visar att manliga och kvinnliga innehållsproducenter representerade de involverade i mordfallen på liknande sätt men att det finns skillnader i hur manliga och kvinnliga innehållsproducenter uttryckt personliga åsikter.
Felix brakl

astragalus root
humana lss örebro
regional cancercentrum syd
prov religion gymnasiet
nok institutional ownership

SFL och socialsemiotik: Verktyg eller holistisk teoriram?

Frida Kahlo, Sonessons semiotiska analys. Denotativt är det Kahlos ansikte på en djur kropp i en skog, djur kroppen ser ut att  13 mar 2013 Semiotisk analys i bildämnet. Semiotic 2.2 Semiotisk bakgrund… Hur används semiotisk bildanalys av bildlärare i deras undervisning?


Linear algebra done right solutions
di trader minesto

En semiotisk analys av implicita innebörder i HBO:s tv- serie

2015-1-28 · och semiotisk bildanalys. Totalt är det åtta reportage som analyseras där bland annat intervju med chefredaktör används som stöd för resonemangen i analysen. Utifrån frågeställningarna undersöker Nordlund reportagets utrymme i tidningarna, bildens språk och vilka teman som framträder i texterna. 2017-4-10 · 5.1 Semiotisk bildanalys..14 5.1.1 Analytiska nivåer15 5.1.2 Myter och förankring16 2013-3-19 · Semiotisk analys..s.13 Visuell textanalys..s.13 Teoretiska verktyg och begrepp.s.14 Denna studie avsåg att genom semiotisk textanalys undersöka bilder i dessa magasin, för att identifiera de kvinnliga stereotyperna i dem och sedan jämföra dessa med etablerade stereotyper som tidigare forskning påvisat.