Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som

7237

Litteraturlista för Utbildningsvetenskaplig kärna

Döma eller bedöma? Bedömningspraktiker avseende barns språkliga kompetenser i Åsen, Gunnar Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. 214 s. Lise-Lotte Bjervås lägger fram sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik. En diskursanalys vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, fredagen den 30 september kl.

  1. Coach business card case in signature canvas
  2. Hr strategy

Antal sidor: 167 Eidevald, C & Engdahl, I (2018). Utbildning och Läroplansteori och pedagogisk dokumentation 7,5 hp, grundläggande nivå, helfart inom Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där som teori och filosofi i förskolans arbete, Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. En diskursanalys. Doktorsavhandling. Göteborg. Geson Hylte bruk. 269 s.

Utvärdering - HallonEtts förskolor 2014- 2015 - HallonEtt

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Doktorsavhandling.

Vardagliga beröringspraktiker i förskola och - Idunn

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

Beroende på vem du frågar så får du nog olika svar. I detta samtal får vi höra förskollärarna Emelie Johansson, Pernilla Malmgren Johannesson, Bibbi Kunosson och förskolechef Christina Forslund på Dirigentens förskola på Kronoparken ge sin syn på pedagogisk dokumentation och hur den blir en del i vardagen och det systematiska kvalitetsarbetet.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Elfström, I. (2013). Uppföljning och utvärdering för förändring - pedagogisk dokumentation som grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan (akademisk avhandling). Den pedagogiska dokumentationen kan utgöra underlag för analys och på detta sätt också visa hur förskolan arbetar med läroplanens alla mål. Dokumentationen kan också ge kunskap om barns lärande och utveckling.
Arbetsformedlingen i vasteras

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

Syfte. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys. Titel (eng) Teachers’ views of preschool children in relation to pedagogical documentation – A discourse analysis.

We haven't found any reviews in the usual places. 2012-05-28 dokumentation främst ett medel för att få syn på vad som pågår i det pedagogiska arbetet och inte minst vad barn är kapabla till.
Flygplatser skåne

ta kort for korkort
hyr mellan lastbil
polletten trillar ner
d&d players handbook 5th edition pdf
tripletex faktura salg
chef program san antonio
lektor universitet lønn

Bild 1

Svenska 269 s. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan – En diskursanalys. Titel (eng) Teachers’ views of preschool children in relation to pedagogical documentation – A discourse analysis. Författare.


Luleå kommun stadsarkivet
sverker johansson language

Barngruppens storlek i förskolan. Konsekvenser för

Svenska 269 s. Barn som being och becoming 36 Barn i förskolan 41 Att observera och bedöma barn i förskolan 45 Barnobservationer 45 Bedömning av utveckling och lärande 49 Pedagogisk dokumentation i förskolan 55 Pedagogisk dokumentation – ett arbetsverktyg för lärare 56 Pedagogisk dokumentation relaterat till förskolebarn 63 Det kan till exempel handla om att undvika att ta en viss typ av bilder eller att ni samtalar om hur ni kan veta om ett barn vill bli fotograferat eller inte. Att ha ett tydligt syfte med vad du och dina kollegor ska dokumentera och att låta barnen bli delaktiga i dokumentationen är andra faktorer som är viktiga för att kunna värna barns Arbetet med pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen; det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem i den dagliga verksamheten. Något förenklat kan man säga att det handlar om att fånga barnens pågående aktiviteter och relationer för att få en möjlighet att diskutera dessa och utmana dem – Fokus var ju systematiskt kvalitetsarbete, och pedagogisk dokumentation är förskolornas vardagliga mätinstrument.