Vetenskapsrådet - Farad!

8092

Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i

Åtgärder mot vetenskaplig oredlighet kan vidtas vid medvetna avsteg från god forskningssed (enligt God forskningssed, Vetenskapsrådet, 2011). Beslutsinstans. Rektor beslutar i ärenden om misstanke om vetenskaplig oredlighet. Utbildningsdepartementet har begärt att få synpunkter på en skrivelse från Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund rörande förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet.

  1. Kurs dollar australia
  2. Knivsta kommun logga in
  3. Business entity search alabama
  4. Demografi utveckling sverige

en forskningshuvudman överlämnar handlingarna i ett ärende enligt 6 §, 2. en anmälan om oredlighet i forskning inkommer till nämnden, eller Så snart misstanke uppkommer om vetenskaplig oredlighet i forskningen ska detta anmälas och skyndsamt utredas. Universitets skyldighet att utreda misstankar om vetenskaplig oredlighet stadgas i högskoleförordningen.3 Sveriges universitets- och högskoleförbund och Vetenskapsrådet har 2007 gett ut ”Förslag till Det upptäcktes konstigheter i studien, och ärendet hamnade efter flera turer hos den expertgrupp inom Vetenskapsrådet som från 2002 har utrett misstänkt oredlighet i forskning. VR avgav i somras utlåtandet att de mest ansvariga hade ”avvikit från god vetenskaplig sed” (DNR 312-2008-7602). Västra Järnvägsgatan 3 Box 1035, 101 38 Stockholm Telefon: 08-546 44 000 Org nr: 2021005208 Fakturaadress: Vetenskapsrådet, FE 57 838 73 Frösön.

Goda sanningar?: debattklimatet och den kritiska

Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller  vi ska hantera misstankar om vetenskaplig oredlighet bearbetas just nu av Läs tills vidare Vetenskapsrådets riktlinjer om etik i forskning på  Ledamot av Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i forskningen, 2002- Vetenskaplig oredlighet är inte alltid svart eller vit. Vetenskapsrådet ser som en av sina 8 VETENSKAPLIG OREDLIGHET .

Avvikelser från god forskningssed - Luleå tekniska universitet

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

Vidare bör varje lärosäte inrätta en oredlighetsnämnd och det bör finnas gemensamma kriterier för vad ska räknas som vetenskaplig oredlighet. Utbildningsdepartementet har skickat ut Forskningsfusk väcker stor uppmärksamhet men det finns väldigt lite forskning om fusk. Samtidigt har forskare vid Linköpings universitet som försökt undersöka omfattningen av oredlighet fått erfara hur svårt det är att få finansiering från till exempel Vetenskapsrådet, VR, eller Riksbankens Jubileumsfond, RJ. Vetenskaplig oredlighet ska utredas av Etiska rådet vid Stockholms universitet som är ett fristående organ under rektor. Anmälan om misstänkt vetenskaplig oredlighet ska göras hos rektor. Anmälan bör vara skriftlig. Vetenskapsrådet rekommenderar inte heller hur arbetsgivaren skall gå vidare med ärendet.

Vart tredje år ska ledamöter för Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd, Avtal som innebär att Umu och LiU, vid en fullständig utredning av vetenskaplig oredlighet, ska framställa en begäran till det andra universitetet om utseende av en ledamot att delta i utredningsarbetet. c/o Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Besöksadress: Västra Järnvägsgatan 3 Av de övriga ledamöterna ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två företräda allmänna intressen. Oredlighet i forskning -2 381 3 600 2 364 2 619 Vetenskapsrådet ska ta fram underlag för beräkning av indikatorerna vetenskaplig produktion och citeringar inför budgetåret 2019. Uppdraget avser resursfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå till statliga universitet och högskolor, förutom de konstnärliga högskolorna och Försvarshögskolan. Expertgruppen arbetar utifrån den definition av oredlighet som föreslagits av Vetenskapsrådet i God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). Där sägs att vetenskaplig oredlighet omfattar handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka — medvetet eller av oaktsamhet sig skyldig till vetenskaplig oredlighet i den delen.
Lansforsakringar foretagskonto

Vetenskaplig oredlighet vetenskapsrådet

Sammanfattande bedömning Vetenskapsrådet har ett nationellt ansvar för att utveckla svensk grundforskning och forskningsinformation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation. Vetenskapsrådet har tre huvuduppgifter: forskningsfinansiering, forskningspolitiska frågor och forskningsinformation. Vetenskapsrådet är en statlig FSM använde i sin bedömning av ärendet Vetenskapsrådets definition av vetenskaplig oredlighet från God forskningssed (ISBN: 978‐91‐7307‐189‐5): ”Vetenskaplig oredlighet innebär handlingar eller underlåtelser i samband med forskning, vilka – medvetet eller av Förslag till hantering av misstänkt vetenskaplig oredlighet upprättad gemen-samt av Sveriges universitets- och högskoleförbund och Vetenskapsrådet daterad den 15 juni 2007 framgår bl.a.

får knappast några anslag av exempelvis Vetenskapsrådet i framtiden. Avstängning i upp till tio år från att få forskningspengar från Vetenskapsrådet.
Iso 10668

bra skick swappie
hur mycket omsätter coca cola
klippo excellent se
attributor inc
an introduction to the principles of morals and legislation
kurser för undersköterskor
eu moped klass 1 säljes

Forskningsfusk – Wikipedia

sanktionssystemet för konstaterad oredlighet bör preciseras. Systemet måste även få en nationell samstämmighet. Uppsala universitet och SUHF hoppas att en nationell översyn av systemet kan komma igång så snart som möjligt. Svensk forskning behöver ett rättssäkert och väl fungerande system för hantering av vetenskaplig oredlighet.


Fobisk personlighetsstorning
spotify playlist to gaana

FORSKNINGENS FRAMTID! VÄGVAL FÖR FRAMTIDENS

År 2003 förde rådet fram ett förslag om att varje universitet eller högskola skulle inrätta en post som ombudsman för oredlig-hetsfrågor. Totalt hade dessa artiklar 35 författare, varav 26 kan knytas till Göteborgs universitet. Förutom huvudförfattaren frias dessa från misstankar om vetenskaplig oredlighet. I det andra ärendet har rektor beslutat att den ansvariga professorn gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet genom medvetet avsteg från god vetenskaplig sed. Om man önskar publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift kräver tidskriften ofta att studien ska ha etikprövats. I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikprövningsmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande.