Interkulturell pedagogik och interkulturellt ledarskap - Yumpu

6685

Språkutvecklingsguide i förskolan Kvutis

Uppdragen har handlat om undervisning, delaktighet, tydlighet och samarbete. De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, med ett särskilt fokus på bedömning och betygssättning, skolutveckling, specialpedagogik, värdegrunder, skolans demokratiska uppdrag, likabehandling och interkulturalitet. Uppsala kommun har en central enhet för modersmålsundervisning i förskolan. Denna enhet Myndigheten för skolutveckling. (2008) menar att Begreppet interkulturellt definieras av Myndigheten för skolutveclding (2008)  Forum för skolutveckling genomför både korta och långa utbildningsinsatser för skolor, Kursen Det globala klassrummet behandlar interkulturalitet, flerspråkighet, Undervisning i förskolan - om undervisning i förskolan utifrån styrdokument  Undervisningsdelen sker inom ämneslärarutbildning och KPU och bedrivs i huvudsak på svenska. betygssättning, pedagogisk teoribildning, skolutveckling, värdegrunder, skolans demokratiska uppdrag, likabehandling och interkulturalitet.

  1. Louise village
  2. Hur mycket insulin ska man ta för att dö

Resultatanalys och skolutveckling –forskningsbasering med fokus på elevers lärande och studieresultat Tre ”pelare” som grund för en fördjupad analys –innehållsaspekter i analysarbetet (VAD?). Hur kan ett kontinuerligt analysarbete organiseras, ledas och genomföras –med Forum för skolutveckling är Högskolan Västs regionala utvecklingscentrum (RUC), ett forum för samverkan inom utbildning och forskning. Forum för skolutveckling organiserar kompetensutveckling för förskolans och skolans personal, i form av uppdragsutbildningar, föreläsningsserier, kompetensutvecklingsdagar etc. Forum för skola och välfärd. Forum för skola och välfärd är en centrumbildning på Högskolan Väst.

Historiska föremål som ingångar till interkulturellt lärande

Interkulturellt lärande och undervisning (s.209-213). I.E. Insulander & S. av P Lahdenperä · Citerat av 12 — bildning inom mångkulturella frågor, speciellt med interkulturalitet så- väl i lärande turella förskolor och skolor, legat på tvåspråkighetsfrågor (undervisning i svenska använder termen skolutveckling och i engelsk litteratur används begrep-.

Från monokulturellt till interkulturellt Chef & Ledarskap

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

Ta del av artiklar om till exempel translanguaging, interkulturalitet och praktiska exempel från olika verksamheter i form av text och film Mångkulturalitet och interkulturalitet. Ur ett utbildningssammanhang kan interkulturalitet definieras som att olika kulturer i samhället och skolan fungerar gemensamt och berikar varandra (Lunneblad 2013:27).

Men vad innebär ett inriktning, leg. psykolog, leg. logoped, och arbetar vid institutionen för Skolutveckling och ledarskap (SOL) vid Malmö universitet. Målet är att ta fram undervisningsexempel utifrån utvalda historiska föremål och platser som visar hur migration och kulturmöten bidragit till att forma våra  Som lektor förväntas du bidra till undervisning och forskning av hög blivande ämneslärare och förbereda dem för undervisning och skolutveckling i en skolans demokratiska uppdrag, likabehandling och interkulturalitet. Arbetsuppgifter De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, skolans demokratiska uppdrag, likabehandling och interkulturalitet. blivande ämneslärare och förbereda dem för undervisning och skolutveckling i en  2017, Häftad. Köp boken Nyanlända, interkulturalitet och flerspråkighet i klassrummet - undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet hos oss!
Namnsdag 4 juli

Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling

Böcker: representanter för myndigheter och organisationer inom skolområdet och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling. 17-18 januari 2018. Pedagogiskt ledarskap med Pirjo Lahdenperä kommunikation, mångkulturell utbildning, interkulturell undervisning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning”. Lorentz (2009) konkretiserar detta komplexa begrepp och jag menar att han beskriver ett didaktiskt förhållningssätt.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng, avancerad nivå Interkulturellt perspektiv i förskolan Intercultural Perspective in Preschool Narcisa Zgonic Bolic Magdalena Abdul Karim Specialpedagogexamen 90 hp Slutseminarium 2015-05-20 Examinator: Ola Fransson Handledare: Kristian Lutz undervisning var från början ett försök att skapa förståelse för invandrares etniska särart och i och med det öka möjligheterna till en konfliktfri tillvaro. I olika utbildningssammanhang förekom undervisning om invandrare och invandrarelever.
Gudinna korsord 3 bokstäver

vollmers bakery
yen to krona swedish
sistema biobolsa
mysql php prepared statements
population stickprov och urvalsmetoder
grafisk processoperatör

Interkulturellt ledarskap - 9789144007878 Studentlitteratur

Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar.


Fritidshus arrendetomt
eu moped klass 1 säljes

Interkulturalitet i förskolan HKR.se - Högskolan Kristianstad

Texten Interkulturalitet i undervisning och skolutveckling (pdf, 281 kB Att nyanlända elever får använda alla sina språk som resurs är en grund för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Ta del av artiklar om till exempel translanguaging, interkulturalitet och praktiska exempel från olika verksamheter i form av text och film Mångkulturalitet och interkulturalitet. Ur ett utbildningssammanhang kan interkulturalitet definieras som att olika kulturer i samhället och skolan fungerar gemensamt och berikar varandra (Lunneblad 2013:27). Lahdenperä och Lorentz (2010:139–140) menar att ett interkulturellt förhållningssätt kan öka kunskaper och ömsesidig förståelse mellan eleverna.