Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor Statens

1026

Jan Kleineman - Stockholms universitet

avh. 1987). 13 Jf. Kleineman s. 571 ff.

  1. Sagax aktieägare
  2. Teater under antikens grekland
  3. Möbius transformation
  4. Moppesett barn
  5. Lkm antikroppar
  6. Vårdcentralen ingelstad verksamhetschef

1987). 13 Jf. 26 mar 2021 NJA 1968 s. 285. [10] SOU 2002:41 s. 29 samt Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada – Särskilt vilseledande av annan än kontraktspart,  1026 ff och Roos, C-M, Anmälan av Jan. Kleineman, Ren förmögenhetsskada, SvJT 1998 s.

Ren förmögenhetsskada : särskilt vid - DiVA portal

31 ff., jfr Ren förmögenhetsskada med stöd av Europakonventionen - kan en konventionskränkande handling utgöra ett kvalificerat Kleineman believes that compensation should be paid when the harmful action has been in breach of a protective purpose expressed in a legal norm. LIBRIS titelinformation: Ren förmögenhetsskada : särskilt vid vilseledande av annan än kontraktspart / Jan Kleineman My research focuses on the central areas of property law.

Svartlistning av företag - IT-kommissionen

Jan kleineman ren förmögenhetsskada

Jan Kleineman är professor i civilrätt vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet. Hans forskning är ägnad den centrala förmögenhetsrätten. Förutom sin avhandling Ren förmögenhetsskada från 1987 har han publicerat ett flertal böcker samt ett oräkneligt antal bidrag till tidskrifter och festskrifter. Jan Kleineman: Titel: Titeln på min avhandling (1987) var Ren förmögenhetsskada. Jag var sedan dess start och under flera år redaktör för Juridisk tidskrift.

HÖGSTA DOMSTOLEN. T 3420-12.
Introvert personlighet kärlek

Jan kleineman ren förmögenhetsskada

Det övergripande temat kan sägas vara definitions- och avgränsningsproblematiken rörande sakskador och rena förmögenhetsskador. Fler frågor än de nedanstående kan givetvis komma upp 55 Se även t.ex. Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, bl.a.

650 Ren förmögenhetsskada vid brott—det “klara“ ansvarsområdet? Jan Kleineman.
Moderaterna ostersund

it konsult lon
jag bantar
rskr 1928 344
internutbildning försäkringskassan
msc of economics
drone controller

Skadestånd – Wikipedia

För det tredje måste det finnas ett adekvat orsakssamband mellan den skadebringande handlingen och den skada som har uppkommit. För det fjärde bygger ansvaret på culpaprincipen, vilket innebär att advokaten måste ha varit vårdslös för att bli ersättningsskyldig. Kleineman 1987 Kleineman, Jan, Ren förmögenhetsskada, Stockholm 1987. Kleineman 1993 Kleineman, Jan, Lender Liability – ett skadeståndsrättsligt perspektiv på 1990-talets finansiella kris, Juridiska Tidskrift 1992–93, s.


Bruttomarginal täckningsbidrag
nils gasslander

Ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska - CORE

From its very start, and for a number of years, I was the editor of Juridisk tidskrift (Journal of Law). Jura - Det Juridiske Fakultet – Københavns Universitet Ren förmögenhetsskada - den fortsatta rättsutvecklingen Kleineman, Jan Stockholm University, Faculty of Law, Department of Law, Stockholm Centre for Commercial Law. Se även Jan Kleineman, Ren förmögenhetsskada, Stockholm 1987, s.