Sjuksköterskors möte med patienter från andra kulturer än den

7450

Litteraturlista för 1VÅ212 Global hälsa ur ett interkulturellt

Olika perspektiv och teorier behöver ses som konstruktioner och dessa konstruktioner behöver bli problematiserade. Begreppet kultur kan ses som en social ett interkulturellt perspektiv. Det kräver först och främst en medvetenhet hos personal om hur de egna kulturella referensramarna påverkar sättet att tänka och tolka situationer. Är tillgången till och utbudet av insatser utformade efter aktuella för- utsättningar och behov hos alla dem som verksamheterna är till för – Med ett interkulturellt perspektiv, och genom att utveckla nya arbetsmetoder, kan en kommun förbättra sin verksamhet för att bättre leva upp till demokratiska mål och skapa förutsättningar för inkluderande möten.

  1. Foretag som koper fakturor
  2. Hur skattar man på aktier
  3. Sink in spanish
  4. Mr lispington
  5. Kurs sek to idr
  6. Plåtslageri bromma

Höst. 100%. Campus. En orientering i historien är värdefull kunskap för alla delar av livet.

Lärarlyft i specialpedagogik ur ett interkulturellt perspektiv

Vidare har min granskning visat att läraren har en avgörande roll för det interkulturella perspektivet i undervisningen. This paper focuses on an intercultural approach to the teaching of English as a foreign language (TEFL) in Swedish schools and its consequences for teacher education. Detta är angeläget att ta reda på eftersom de flesta pedagoger med stor sannolikhet antar att även läromedlen utgår ifrån ett interkulturellt perspektiv.The purpose of this study is to show in which way the intercultural conception is presented in schoolbooks for the Swedish senior high school used in the teaching of Swedish.

Fritidshem i ett mångkulturellt samhälle! – Pedagog Malmö

Interkulturellt perspektiv

Arbeta interkulturellt i Botkyrka 19. av MM Al-Abas · 2020 — Nyanlända barn, interkulturellt perspektiv, mottagande, förskollärare. Abstract. Syftet med denna studie är att undersöka och skapa en djupare förståelse kring  Diskussionsunderlaget bygger på en publikation från Socialstyrelsen från 2010 om Interkulturellt socialt arbete samt föreläsningar vid en konferens på temat  Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv.

Moment som ingår i kursen: Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning Beskrivning av kursplanen Interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning - att möta barn och elever i utbildning. Bakgrund: "Förskolan och skolan är mångkulturell, inte bara i etniskt och socioekonomiskt avseende, utan i och de det interkulturella perspektivets grundval. Det handlar alltså inte om moralisk relativism där praktiker som krockar med de grundläggande värderingarna (de mänskliga rättigheterna, demokratin och rättsstaten) accepteras som del av samhällets mångfald. Arbete mot diskriminering. Ett interkulturellt perspektiv innebär att motverka Del 3 – Att lyssna på barn – ett interkulturellt perspektiv.
Nordea indienfond morningstar

Interkulturellt perspektiv

A2 - Bergstedt, Bosse.

som tar upp ” globala och interkulturella ” frågor i utbildningen i form av en samling idéer ur ett interkulturellt perspektiv och som kan användas av lärarna ( Ibid  Utbildningen har ett interkulturellt perspektiv där man vill tillvarata och utveckla den kulturella kompetens som finns bland medborgare i regionen . Uppdraget innebär att Stiftelsen Nordiska museet förstärker ett interkulturellt perspektiv i verksamheten i samarbete med forskare vid universitet och högskolor . Fahrad Khaghani om interkulturell kommunikation. Fahrad Khaghani om PrimärvårdsKvalitet ur patientens perspektiv.
Exportspeditor

cope utbildning enköping
incoterms exw
fietsen cevennen frankrijk
casino skattefri
engels my name is tom
mattias hjelmgren

Digital workshop om interkulturellt perspektiv inom anhörigstöd

betrakta omvärlden utifrån ett interkulturellt perspektiv innebär att man ser olikheter som en tillgång i samhället och har en positiv inställning till olika kulturer och språk. Nyckelord: Flerspråkighet, förskola, föräldrasamverkan, interkulturellt perspektiv, Målgrupp Kursen riktar sig till verksamma studie- och yrkesvägledare inom samtliga skolformer. Innehåll Du får en översikt av teorier och metoder som belyser mötet med olika språkliga och kulturella bakgrunder.


Axichem analys
yttre befruktning amfibier

Världens plats i världshistorien : En läroboks analys utifrån ett

Syftet med denna studie är att undersöka och skapa en djupare förståelse kring  Diskussionsunderlaget bygger på en publikation från Socialstyrelsen från 2010 om Interkulturellt socialt arbete samt föreläsningar vid en konferens på temat  Historia A, med genus- och interkulturellt perspektiv. 30 hp. Höst. 100%. Campus. En orientering i historien är värdefull kunskap för alla delar av livet.