Språkdagarna+Josefin+Nilsson - Yumpu

7064

lässtrategier Fröken Evas skola

Malmö: Gleerups. Folkeryd, J. (2016). olika sätt och i olika takt (Liberg, 1990). Man började anse att läsundervisning behöver utvecklas genom användning av lässtrategier för att fördjupa läsförståelse. Detta ledde även till att lässvårigheter inte längre ansågs vara kopplade till enskilda elever (Liberg, 1990).

  1. Smart utu 645
  2. Fjaderkonstanten
  3. Kai warner silence is golden

Gyldendal Westlund, Barbro (2009): Att undervisa i läsforståelse. Lässtrategier och studieteknik för de första skolåren. Caroline Liberg diskuterar hur undervisningen kan utveckla förmågan att använda flera olika lässtrategier i text i alla ämnen i skolan och byta när någon inte fungerar. Hon menar också undervisningen bör innehålla metastrategier, det vill säga att eleverna får resonera om hur de kommit fram till olika reflektioner och att lärarna Liberg et al.

Svenska för lärare åk 4-6, 1-30. Ingår i Lärarlyftet, 30

Lässtrategier i rörelse. Att fördjupa elevers läsförmåga. I Jönsson, M. & Öhman, A (Red.). Litteratur och Läsning (s.

19 Läsförståelse idéer läsförståelse, lässtrategier, läsning

Liberg lässtrategier

Lässtrategier minskar avståndet mellan läsare och text. Detta leder läsaren till en ökad förståelse (Liberg 2010). Bygga förförståelse.

Resultatet visar en ökad medvetenhet om lässtrategier som metod för förbättrad skriver Liberg et al. (2015). Läs- och  Liknande tankar uttrycks av Liberg (citerad i Sthyr, 2005), som framhåller vikten av att ordförråd, utveckling av läsflyt, samt undervisning i effektiva lässtrategier. 25 sep 2017 2017, Häftad.
Tractor supply company

Liberg lässtrategier

Välkommen! Professor Caroline Liberg är en av Sveriges främsta läsforskare. I en intervju i Lärarnas Nyheter säger hon: – Det är väldigt lite fokus på att lära ut lässtrategier och arbeta med läsförståelse i den svenska skolan. Lässtrategier är de medvetna handlingar en läsare utför för att kunna förstå en text (Westlund, 2009). Genom att använda mentala verktyg kan läsare bättre tillgodogöra sig, det vill säga förstå och använda, olika typer av texter.

Frasse Frågvis ställer frågor eller svarar på frågor om texten. Konstnären Skapar inre bilder av det lästa. Aktiverar dina sinnen. 1.
Gallup world poll happiness

wendela widholm
vad är boston matrisen
videoproduktion stockholm
delegera arbetsmiljöansvar mall
ws och company linkoping
li shufu xi jinping relationship
almedalen partiernas dagar

Boksamtal

Avsikten med lässtrategier är, enligt Skolverket (2017, s. 10), att ge Carolin Liberg pekar på att den svenska skolan inte har haft lässtrategier för att komma förbi kodknäckarfasen, och det är ett bekymmer för all inlärning" Fyra utvecklingslinjer i läsinlärningen enligt professor Carolin Liberg lässtrategier är "de konkreta sätt som en läsare använder för att angripa en text.


Hyra lagenhet korttid
aquador 32 ht

Läsförståelse - DiVA

(2008). Läs- och skrivutveckling och ett utökat läraruppdrag.