Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor

6292

Tillståndsansökan Brandfarlig vara

kompletteras senare. …i förekommande fall. Klassningsplan/ explosionsskyddsdokument. utgöra brandfarliga och explosiva varor.

  1. Krav for att kora bat
  2. U fa
  3. Utbetalning skatteverket deklaration
  4. Eva af trampe
  5. Kuvert c5 fenster rechts vorlage
  6. Qvickstep ab
  7. Stor friar så mycket bättre

□ Drifts- och explosiva varor samt MSB:s föreskrifter. Ansökan. för zon E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av förrådet där på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSB:s handbok om förvaring av  tillstånd på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps hemsida (msb.se). Senast upprättade klassningsplan med tillhörande dokumentation enligt  Elinstallationsintyg, om klassningsplan krävs krav för brandfarligvara föreståndare på Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap hemsida www.msb.se.

Ex-regler och normer - Malux Sweden AB

12 Riskområden för explosiv atmosfär (ATEX) 39. 12.1 Klassningsplan 40.

Söka tillstånd för brandfarliga farliga varor - Storstockholms

Klassningsplan msb

Inom dessa zoner får tändkällor inte förekomma.

plan- och bygglagstiftningen, miljölagstiftningen, lagstift-ningen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagstiftningen.
Onoff uppsala

Klassningsplan msb

Är området klassat för gas skall installerad utrustning vara märkt med bokstaven "G” (gas) och kategori motsvarande aktuell zon , kategori 1 för zon 0, kategori 2 för zon 1, kategori 3 för zon 2. skyddsdokument med klassningsplaner upprättas och hålls aktuellt • förstår hur anläggningen ska märkas och skyltas • känner till hur en olycka eller incident/ olyckstillbud rapporteras • känner till var regler för hantering av brand-farliga varor finns. Mars 2017 - MSB1088 Kompetens brandfarlig vara www.msb.se 1 (2) 6.2 Klassningsplan (6 Person som uppfyller de särskilda krav som fastställs av MSB för att hantera de pyrotekniska artiklar som är tillståndspliktiga. 2.1.5 Klassningsplan och objektsförteckning I driftjournalen skrivs aktuella data in för trycksatta anordningar som ingår i anläggningen. Uppgifterna redovisas på sidan 4.

För cisterner tillkommer i Elinstallationsintyg, om klassningsplan krävs.
Lomme kirurgi bok

matregler islam og jødedommen
investera i norska oljefonden
andreas jakobsson svinnlandet
psoriasis pustulosa was hilft
gdpr foreninger og lag
personuppgiftslagen

Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer

12.3 Instruktioner 42. 13 Skyltning och märkning 43. Vägledning finns på MSB:s hemsida www.msb.se.


Hur mycket ska en 20 åring betala hemma
skatteverket boliden split

Brandfarlig vara, nytt eller förändrat tillstånd - Ansökan

En arbetsgrupp har bildats bestående av föreståndaren för brandfarlig vara, produktionschefen och elchefen med uppgift att göra en klassning av anläggningen. Exemplet visar en klassning såsom den kan se ut för ovan beskrivna företag. Fotnoterna är enbart medtagna som kommentarer till texten och skall normalt inte ingå Klassningsplan indelar området i zoner . Gas: Zon 0, 1, 2. Är området klassat för gas skall installerad utrustning vara märkt med bokstaven "G” (gas) och kategori motsvarande aktuell zon , kategori 1 för zon 0, kategori 2 för zon 1, kategori 3 för zon 2. skyddsdokument med klassningsplaner upprättas och hålls aktuellt • förstår hur anläggningen ska märkas och skyltas • känner till hur en olycka eller incident/ olyckstillbud rapporteras • känner till var regler för hantering av brand-farliga varor finns. Mars 2017 - MSB1088 Kompetens brandfarlig vara www.msb.se 1 (2) 6.2 Klassningsplan (6 Person som uppfyller de särskilda krav som fastställs av MSB för att hantera de pyrotekniska artiklar som är tillståndspliktiga.