Tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen: Amazon.co.uk

4559

Skatteflyktsklausul i moder/dotterbolagsdirektivet - KPMG

av anders hultqvist. 1. inledning. Inledningsvis vill jag påpeka att jag tidigare skrivit om problemet med. Pris: 636 kr.

  1. Hur långt i förväg kan vi se asterioder
  2. Variantlymfocyter
  3. Vilken är den bästa tandblekningen
  4. Hur raknas overtid
  5. Edgar sec

Denna lagkommentar sammanfattar på ett pedagogiskt sätt praxis, förarbeten och doktrin avseende den nu gällande skatteflyktslagen och dess tillämpning. Syftet är att ge domstolar, praktiser Vad som krävs för att skatteflyktslagen ska få tillämpas. De skatterättsliga effekterna om skatteflyktslagen anses vara tillämplig på ett visst förfarande. Skatteverkets möjligheter att åberopa skatteflyktslagen och de processuella begränsningar som gäller. Syftet med uppsatsen är att behandla vad skatteflyktslagen och genomsynsprincipen innebär och hur de tillämpas.

Skatterättslig generalklausul SvJT

Ändå finns det hittills inte någon rättspraxis Koncernbidrag har vägrats med stöd av skatteflyktslagen vid ett förfarande som går ut på att under en begränsad tid upprätthålla ett 90-procentigt ägande. Förhandsbesked. Inkomstskatt, taxeringsåren 2004-2007 En kommun och AB Z ägde tidigare vardera hälften av aktierna i AB X. Oenigt i Skatterättsnämnden om skatteflykt (uppdaterad 2019) Skatterättsnämnden har i ett förhandsbeskedsärende kommit fram till att skatteflyktslagen kan tillämpas på ett förfarande där ett s.k. underskottsföretag överläts för marknadspris mellan oberoende parter.

Skatteflyktslagen och underprisöverlåtelser - Skattenytt - Skattenytt

Skatteflyktslagen

Skatteflyktslagen innebär att man vid beskattningen bortser från en rättshandling om: • rättshandlingen ensam eller tillsammans med en annan rättshandling ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån, • den skattskyldige direkt eller indirekt har medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, Lag (1995:575) mot skatteflykt 1 § Denna lag gäller i fråga om taxering till kommunal och statlig inkomstskatt. Lag (2007:1401). 2 § Vid taxeringen skall hänsyn ej tas till rättshandling, om 1. rättshandlingen, ensam eller tillsammans med annan rättshandling, ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån för den skattskyldige, 2. den skattskyldige direkt Skatteflyktslagen infördes 1980 i relativt beskedlig form men skärptes av den socialdemokratiska regeringen 1983 efter politisk strid.

Syftet är att ge domstolar, praktiser Vad som krävs för att skatteflyktslagen ska få tillämpas.
Temperature sensor

Skatteflyktslagen

Skatteflyktslagen har behövts eftersom skatteflykt bland fysiska och juridiska personer har ansetts vara ett problem.

TY - GEN. T1 - Skatteflyktslagen och HFD x 2 - 3:12 respektive koncernbidragsreglerna. AU - Tjernberg, Mats. PY - 2018/12/1. Y1 - 2018/12/1.
Bra elkickbike

kamsarmax
får du köra på en landsväg där hastigheten är 100 km h
hur man blir modell som barn
avanza pro nummer
csn gymnasiet
ingela nilsson luleå
utländska direktinvesteringar

Skatteflykt enligt skatteflyktslagen och EU:s skatteflyktsdirektiv

Skatteflyktslagen innebär att man vid beskattningen bortser från en rättshandling om: • rättshandlingen ensam eller tillsammans med en annan rättshandling ingår i ett förfarande som medför en väsentlig skatteförmån, • den skattskyldige direkt eller indirekt har medverkat i rättshandlingen eller rättshandlingarna, Skatteflykt syftar i Sverige på åtgärder som vidtas enbart i syfte att undvika skatt, där skattskyldig genomför en eller flera transaktioner i främsta syfte att uppnå eller undvika beskattningseffekt. Skatteflyktslagen har präglats av de politiska vindarna i Sverige under årtionden. Detta gör lagen och dess användning i domstolarna intressant.


Dala port & byggsmide ab
hur man ska köra i en cirkulationsplats

Aktier är inte längre kvalificerade efter omstrukturering Insight

Vi kommer även att redogöra för närliggande begrepp som. av D Larsson · 2020 — I det här kapitlet ges en historisk tillbakablick till gällande skatteflyktslag och begreppet skatteflykt följt av situationer då skatteflyktslagen inte är tillämpbar. Efter det  av M Tjernberg · Citerat av 1 — Regeringsrätten och skatteflyktslagen - mönster eller monster? Mats Tjernberg & John Neway Herrman. 1 Inledning. När skatterättsliga avgöranden från  Carl-Magnus Uggla och Christian Carneborn fokuserar på utmaningen gällande tolkning och tillämpning av skatteflyktslagen.